» Μίσθωση
Στην επιχείρηση σας πιθανόν να δημιουργηθεί η ανάγκη για τη χρήση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος  για  συγκεκριμένο χρονικό  διάστημα. Μια  λύση  στις   απαιτήσεις  αυτές  πιθανόν  να αποτελεί η ενοικίαση.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ενοικίασης είναι η άμεση κάλυψη των έκτατων αναγκών με χαμηλό κόστος.

Τα μηχανήματα τα οποία διαθέτουμε προς εκμίσθωση είναι όλα σύγχρονα, υψηλής απόδοσης, και ελεγμένα από το τεχνικό προσωπικό μας. Καθώς οι ανάγκες του κάθε  χρήστη διαφέρουν, διαθέτουμε μηχανήματα όσο περισσοτέρων δυνατών συνδυασμών σε τονάζ, ιστούς, και μοτέρ.

Στην ενοικίαση των μηχανημάτων ο εκμισθωτής δεν επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης όπως συμβαίνει   με  ένα  περονοφόρο   δικής   του   ιδιοκτησίας.  Επίσης   έχει  τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής του άνευ επιπρόσθετου κόστους στην περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργίας.

Σε γενικές  γραμμές η ενοικίαση / εκμίσθωση  ενός περονοφόρου σε  πολλές  περιπτώσεις αποτελεί την ιδανική λύση λόγω της μεγάλης ευελιξίας επιλογών.

Το σταθερό μίσθωμα, η  απουσία κόστους  συντήρησης  και οι μεγάλες  φορολογικές απαλλαγές, οδηγούν πολλές επιχειρήσεις να προτιμούν την
μακροχρόνια εκμίσθωση μηχανημάτων με ειδικούς όρους και συμβόλαια,  ακόμη και για την  κάλυψη των  πάγιων αναγκών τους. Για την αποστολή προσφοράς  σχετικά  με  ενοικίαση  μηχανήματος  θα  χρειαστεί  να  επικοινωνήσετε  με το τμήμα πωλήσεων.