Για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας, η ΛΑΓΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ σας συμβουλεύει να τηρείτε τους παρακάτω βασικούς κανόνες ασφαλείας. Θα εξασφαλιστεί κατά το δυνατό η ασφάλεια του προσωπικού και των εμπορευμάτων σας, καθώς και του περονοφόρου.

» Έλεγχος οχήματος

Πετρελαιοκίνητο / Βενζινοκίνητο
Σε κατασταση Off (διακόπτης κλειστός)
1. Οροφή ασφαλείας
2. Υδραυλικές μπουκάλες
3. Αλυσίδες (καδένες) και ράουλα ιστού
4. Πρόθεμα (περόνες, λαβίδα, κουβάς, πλάγια, κ.α.)
5. Ελαστκά
6. Μπαταρία
7. Ψυγείο νερού

Πρώτη σκάλα στο διακόπτη λειτουργίας (πριν την χρήση)
1. Επίπεδο καυσίμου
2. Δείκτες λαδιού
3. Ωρόμετρο
4. Όργανο θερμοκρασίας
5. Τιμόνι
6. Φρένα
7. Πίσω, μπροστινά, πλαϊνά φώτα
8. Κόρνα

Ηλεκτροκίνητο
Σε κατάσταση Off (διακόπτης κλειστός)
1. Οροφή ασφαλείας
2. Υδραυλικές μπουκάλες
3. Αλυσίδες (καδένες) και ράουλα ιστού
4. Πρόθεμα (περόνες, λαβίδα, κουβάς, πλάγια, κ.α.)
5. Ελαστκά
6. Επίπεδο (στάθμη) υγρών συσσωρευτή

Πρώτη σκάλα στο διακόπτη λειτουργίας (πριν την χρήση)
1. Ωρόμετρο
2. Ένδειξη απεφόρτισης μπαταρίας
3. Τιμόνι
4. Φρένα
5. Πίσω, μπροστινά, πλαϊνά φώτα
6. Κόρνα

Υγραερίου
Σε κατασταση Off (διακόπτης κλειστός)
1. Οροφή ασφαλείας
2. Υδραυλικές μπουκάλες
3. Αλυσίδες (καδένες) και ράουλα ιστού
4. Πρόθεμα (περόνες, λαβίδα, κουβάς, πλάγια, κ.α.)
5. Ελαστκά
6. LPG μπουκάλα και locator pin
7. LPG tank hose
8. Λάδια κινητήρα/υδραυλικού
9. Μπαταρία
10. Ψυγείο νερού

Πρώτη σκάλα στο διακόπτη λειτουργίας (πριν την χρήση)
1. Πίσω, μπροστινά, πλαϊνά φώτα
2. Δείκτες λαδιού
3. Ωρόμετρο
4. Όργανο θερμοκρασίας
5. Τιμόνι
6. Φρένα
7. Πίσω, μπροστινά, πλαϊνά φώτα
8. Κόρνα
9. Μετρητής υγραερίου

Λίστα Οδηγιών
1. Αλυσίδες (καδένες) ανύψωσης και ράουλα ιστού - Υπάρχει ένδειξη σκουρίας ή διάβρωσης;
2. Ελαστικά - Υπάρχουν μεγάλες σχησμές; Λείπουν μεγάλα κομμάτια ελαστικού; Είναι σωστή η πίεση;
3. Θερμοκρασία κινητήρα - Κατά τη χρήση ελέγχετε τις ενδείξεις του μετρητή. ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ποτέ μην ανοίγεται τη τάπα του ψυγείου νερου όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία ή είναι ακόμα ζεστή.
4. Λάδια κινητήρα/υδραυλικού/βαλβολήνη - Ελέγχετε τακτικά την ποσότητα με τον δείκτη καθώς και την ποιότητά τους!
5. Μετρητές - Κοιτάζετε τις ενδείξεις τους τακτικά! Είναι οι ενδείξεις τους σωστές;
6. Συσσωρευτής - Είναι τοποθετημένα σωστά τα πώματα? Η στάθμη των υγρών είναι στο απαιτούμενο επίπεδο?
7. Μπουκάλα υγραερίου - Είναι τοποθετημένη και ασφαλισμένη σωστά; Έχει διαρροές;
8. Οροφή ασφαλείας - Υπάρχουν σπασμένα σημεία, καταστραμένες περιοχές στην οροφή;
9. Περόνες - Μήπως είναι σπασμένα, λιγισμένα; Είναι σωστά τοποθετημένα;
10. Προθέμα (λαβίδα, κουβάς, πλάγια, κ.α.) - Λειτουργεί σωστά όταν ανεβαίνει ή μετακινήται μπροστά - πίσω ο ιστός;
11. Τιμόνι - Λειτουργεί η αντλία; Έχει ευστάθεια;
12. Υδραυλικές μπουκάλες - Υπάρχει διαρροή λαδιού;
13. Φρένα - Αν πατήσετε το πετάλι ενώ παράλληλα χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο, φτάνει έως το πάτωμα;
Αν ναι, είναι η πρώτη ένδειξη βλάβης φρένων. Ακόμα, λειτουργεί το χειρόφρενο? Αν το όχημα μετακινηθεί τότε υπάρχει βλάβη.
14. Φώτα - Είναι σε λειτουργία;
15. Ντεπόζιτο καυσίμου - Προσοχή, είναι σημαντικό να είναι καθαρό από νερά η άλλες ουσίες.